ระบบเข้าออก - วัดอุณหภูมิ

 สามารถควบคุมและ จัดการเวลาเข้า - ออก พร้อมวัดอุณหภูมิอย่างแม่นยำ
ด้วยระบบเซนเชอร์มีการแจ้งเตือนผ่านแอพพิลเคชั่น LINEเมื่อมีการแสกนทุกครั้ง

Mobirise
ระบบเข้าออก - วัดอุณหภูมิ

- เก็บรายการบันทึกการสแกน
- ขนาดหน้าจอ LCD 8.9 นิ้ว
- มี Lighting LED สำหรับแจ้งเตือน
- รองรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างการมนุษย์ด้วยระบบเซ็นเซอร์
- ตรวจจับอุณหภูมิความร้อนได้ในระยะไม่เกิน 10 เซ็นติเมตร
- ความแม่นยำในการตรวจวัดอุณหภูมิความคลาดเคลื่อน 0.3 องศา
- สามารถแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิร่างการเกิน 37.5 องศา
- มีการแจ้งเตือนผ่านระบบ LINE ทุกครั้งเมื่อมีการสแกน
- เเสดงรายงานจำเเนกตามช่วงอุณหภูมิ


© Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited

The website was designed with Mobirise