ระบบห้องสมุด

Library Room ที่ออกแบบสำหรับคนที่ต้องใช้โปรแกรมในทุกวัน ๆ
ได้กลายมาเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย คิดค้นและพัฒนา Software 
เพื่อช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ฯลฯ

คุณสมบัติ


- มีความสามารถด้านงานห้องสมุดอย่างครบครัน , รองรับการใช้เครื่องสแกน บาร์โค้ด
- มีระบบยืม - คืน , ระบบค่าปรับ , ระบบลงทะเบียนหนังสือ , ระบบสมาชิก ระบบ สืบค้น , ระบบเก็บสถิติการเข้าใช้งาน , ระบบรายงาน
- ติดตั้งง่าย , ใช้งานง่าย , โปรแกรมขนาดเล็กไม่หนักเครื่อง ระบบมีความเร็ว ไม่ ต้องต่ออินเตอร์เน็ตเมื่อใช้งาน
- ติดตั้งได้หลากหลายลักษณะทั้งแบบ Stand Alone (เครื่องเดียว) แบบ Server (เชื่อมต่อกันหลายเครื่องในเครือข่ายเดียวกัน)
- ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
- ใช้ได้กับห้องสมุดทุกประเภท , ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน ฯลฯ


Mobirise
Mobirise
ระบบห้องสมุด  

ฟังก์ชัน
- ฟังก์ชันเกี่ยวกับบริการยืม
- ฟังก์ชันเกี่ยวกับบริการคืน
- ฟังก์ชันเกี่ยวกับการปรับกรณียืมเกินกำหนด
- ฟังก์ชันเกี่ยวกับการลงทะเบียนหนังสือ , นิตยสาร/วารสาร
- ฟังก์ชันเกี่ยวกับสมาชิกและบัตรสมาชิก
- ฟังก์ชันเกี่ยวกับการแนะนำหนังสือน่าอ่าน
- ฟังก์ชันเกี่ยวกับการบันทึกสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด
- ฟังก์ชันเกี่ยวกับการสืบค้น
- ฟังก์ชันเกี่ยวกับรายงานสถิติต่าง ๆ
- ฟังก์ชันเกี่ยวกับการจัดการสิทธิการใช้งาน
- ฟังก์ชันสำหรับการตั้งค่าระบบ
- ฟังก์ชันสำหรับตั้งค่าอื่น ๆ


© Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited

This site was built with Mobirise