เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

Mobirise

1.สินค้ากรณีมีปัญหา ต้องรีบส่งเครื่องกลับภายใน 7 วัน เพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่

2.หลังจาก 7 วัน บริการซ่อมตามอาการ กรณีไม่ตกแตก,ไฟช๊อต,ไฟกระชาก,โดนน้ำ ไม่มีค่าบริการใดๆ

3.กรณีเครื่องส่งซ่อม บริษัทฯ มีบริการให้ลูกค้าหาเครื่องคอมสำรองมา แล้วบริษัทฯ จะดึง Database เครื่องเดิมมาใส่เครื่องสำรองแล้วบริการลง software ให้ใช้ก่อนชั่วคราวจนกว่าเครื่องหลักซ่อมเสร็จและส่งกลับคืนลูกค้าหากลูกค้าส่งเครื่องมา บริษัทฯ จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดจากอะไรเพราะเครื่องทุกตัว บริษัทฯ ผ่านการเทส การ QC ก่อนไปติดตั้ง

เงื่อนไขการรับประกันสำหรับเครื่องและบัตรส่งซ่อมและเคลมของโรงเรียน

Mobirise

1.กรณียกเลิกสัญญากำหนดส่งเครื่องกลับบริษัทฯ ในสภาพพร้อมใช้งานภายใน 7 วัน

2.กรณีเครื่องไฟช๊อต,ไฟกระชาก,ตกแตก,โดนนํ้า,บอร์ดเสีย กำหนดซ่อมกลับคืนให้พร้อมใช้งานดังเดิมพร้อมเสียค่าบริการตามการซ่อมจริง

3.สัญญาระบุขายขาดเฉพาะบัตร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบัตร ไม่ว่ากรณีใดๆ

4.กรณีผิดเงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกระบบโดยอ้างอิงเอกสาร “ใบส่งของ/ใบยืมสินค้าชั่วคราว” ทันที

5.บัตรมีปัญหาโดยตัวระบบบัตร แจ้งเคลมภายใน 7 วัน

6.เครื่องและอุปกรณ์ข้างต้นเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ กรณีไม่คืนตามระยะเวลาที่กำหนดลูกค้ายินยอมชำระค่าสินค้าตามจริง

7.กรณีเครื่องมีปัญหาแล้วลูกค้าไม่ประสงค์ซ่อมให้กลับมาใช้ได้ตามสภาพเดิม บริษัทฯ งดส่งเครื่องสำรองให้ใช้ทั้งหมดทันที

8.บริษัทฯ เฝ้าระบบการใช้งานครั้งแรก

9.ทุกปิดภาคเรียนที่ 2 บริษัทฯจะเข้าไปรับเครื่องมาซ่อมบำรุงเพื่อใช้งานในปีถัดไป

เงื่อนไขการรับประกัน Hardware

Mobirise

1.สินค้าที่นำมาเปลี่ยนหรือส่งซ่อมจะต้องมีสติ๊กเกอร์การรับประกันของ MYHOST เท่านั้น ซึ่งสินค้าทุกรายการต้องมี Barcode / Serial No. (หมายเลขเครื่อง) ติดตั้งอยู่บนตัวสินค้าในสภาพสมบูรณ์ พร้อมอุปกรณ์ที่ติดมากับเครื่องครบ

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนรับคืนหรือรับซ่อมสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลาของการรับประกัน
- Software รับประกัน 2 ปี Update ฟรีตลอดการใช้งาน
- Hardware Computer POS รับประกัน 1 ปี
- ของแถม ลิ้นชัก Printer Scanner รับประกัน 6 เดือน

3.กรณีสินค้าที่เสียหายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนเครื่องให้ทันทีหากเลยวันดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทฯ รับซ่อมตามอาการพร้อมคิดค่าขนส่งแยก

4.บริษัทฯ จะดูแลการใช้งานตลอด 2 ปี ฟรีเฉพาะการรับประกันแบบออนไลน์ เท่านั้น กรณีบริการ Onsite Service จะมีค่าบริการตามระยะทางที่กำหนดเริ่มต้นที่ 1,500.- ต่อครั้ง กรณีค้างคืนจะคิดเพิ่มพร้อมค่าที่พักและค่าอาหาร

5.สินค้าที่เสียหรือชำรุด ซ่อมตามอาการ ระยะเวลา 1 - 2 อาทิตย์เท่านั้น ก่อนการซ่อมโอนค่าซ่อมภายใน 3 วัน กรณีทำตามเงื่อนไข บริษัทฯส่งเครื่องกลับพร้อมเก็บค่าขนส่งปลายทาง

6.สินค้าส่งซ่อมกรณีส่งมาโดยไม่แจ้งเลขที่ขนส่ง บริษัทฯขนส่ง วันเวลาขนส่ง หากเกิดการสูญหายระหว่างทางไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัทฯ

7.กรณีต้องการขอ Requirement เพิ่มเติม บริษัทฯ กำหนดคิดค่าบริการการใช้จ่ายตามความยากง่ายของหัวข้อ

8.กรณีลง Windows ใหม่ คิดค่าบริการต่างหาก

9.กรณีเครื่อติดไวรัส มีค่าบริการ Register License 3,500 ต่อ 1 License 

เงื่อนไขที่ไม่รับประกัน

Mobirise

1.ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุ หรือผู้ใดผู้หนึ่งเจตนาทำให้เครื่องเสียหาย

2.กรณีลูกค้าเปลี่ยน Hardware หรือย้าย Software ไปลงเครื่องใหม่ โดยไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบและทำให้ Software สูญหาย คิด License เป็นเครื่องใหม่ทันที

3.ในกรณีที่เครื่องเสียผู้ซื้อได้ทำการถอด เปลี่ยน ซ่อมเอง ถือเป็นการสิ้นสุดการประกัน

4.กรณีลง Windows และ Update Windows เอง โดยไม่แจ้งบริษัทฯ ก่อนรวมไปถึงอาการติดไวรัสของเครื่องจะถือว่าสินค้าหมดประกันโดยทันที

5.ไฟช็อต ไฟกระชาก โดนน้ำตก แตก หมดประกันทันที

6.ปริ้นเตอร์ครัว และระบบ Network หากเกิดข้อผิดพลาดของระบบซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง IP Address และ Router โดยไม่แจ้งบริษัทฯก่อนเปลี่ยนแปลง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

7.ไม่รับประกันระบบ Network ล่ม ไม่ว่ากรณีใดๆ

8.Software หาย ไม่สามารถกู้ file หรือฐานข้อมูลหาย ไม่รับประกันไม่ว่ากรณีใดๆ คิดค่าบริการลง License เป็นเครื่องใหม่ทันที

9.กรณีขายเครื่องต่อให้บุคคลอื่น ที่ไม่ได้ Regist License ตามฐานข้อมูลเดิม

10.ต้องการให้เขียน Requirement เพิ่มเติม จากฟังก์ชั่นที่มีอยู่

© Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited

Develop a free website - Find more