ระบบศูนย์อาหาร

โปรแกรมที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของคุณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ทำให้การดำเนินการธุรกิจของคุณเป็นเรื่อง..ง่าย

Mobirise
ใช้งานง่าย สะดวก และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

     ทำธุรกิจของคุณให้เป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องเสียค่าบริการรายปี บริการลงข้อมูลอาหาร, จัดโซนโต๊ะ, เช็คหัวบิลตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถดูผ่านระบบ Online รองรับระบบสาขา อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับร้านอาหารทุกขนาด รวมถึงภัตตาคารขนาดใหญ่ ทำงานในรูปแบบ Client-Server

โปรแกรมขายหน้าร้าน / เครื่องบันทึกเงินสด 

โปรแกรม MYFOOD AND BEVERAGE
มีระบบจัดการร้านอาหาร
- ระบบบริหารจัดการขายหน้าร้าน (แคชเชียร์) (Master Program)
- ระบบบริหารจัดการครัว (Kitchen Management)
- ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)
- ระบบบริหารจัดการวัตถุดิบ (Material Stock)
- ระบบรายงาน (Report)
- ระบบบริหารจัดการลูกค้า (Customer Management)
- ระบบบริหารสำนักงานใหญ่ (Headquarter)
- ระบบบริหารจัดการสมาชิก (Member)
- เหมาะสำหรับร้านอาหารขนาดกลาง-ใหญ่ หลายสาขา
- ระบบสต็อก 2 ชิ้น สต็อกทั่วไปและระบบผูกสูตรวัตถุดิบ
- ระบบรายงานทุกฟังก์ชั่นร้านอาหารเชิงธุรกิจ
- ระบบสาขาจำนวนไม่จำกัด
- ระบบตรวจสอบของพนักงานทุกฟังก์ชั่น
- ระบบรายงานทุกฟังก์ชั่นของธุรกิจร้านอาหาร / สถิติMobirise

โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

ขอบคุณที่ท่านไว้วางใจ

© Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited

This website was created with Mobirise