ระบบลานจอดรถ 

เป็นระบบที่จะช่วยให้ตรวจสอบรถเข้า - ออก ได้อย่างดี
และเพิ่มความปลอดภัย ลดข้อผิดพลาด

Mobirise
คุณสมบัติระบบ

- ระบบสามารถอ่านข้อมูลป้ายทะเบียนได้

- ระบบสามารถใช้ได้กับยานพาหนะได้หลายประเภท

- ระบบสามารถเเสดงจำนวนรถที่จอดในลานจอดรถ

- ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลของรถได้

- มีการบันทึกข้อมูลแบบ Report

mobirise.com simple site software