ระบบเข้า-ออก โรงงาน

ระบบการทำงานที่มีความทันสมัยด้วยการสแกนใบหน้าและแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆภายในองค์กรนั้นผ่านทาง Line เก็บทุกข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคลากรของท่าน

Mobirise
คุณสมบัติระบบ

- แจ้งเตือนระบบเข้า-ออก
- ไม่เสียค่าบริการแบบ Real-Time สามารถรับข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- เหมาะสำหรับ โรงเรียน / โรงงาน / บริษัทห้างร้าน แทนการตอกบัตร/สแกนลายนิ้วมือ หรือ SMS ที่มีค่าใช้จ่ายในการส่ง
- มีระบบการถ่ายภาพขณะแสกนบัตรเพื่อป้องกันการแสกนบัตรแทนกัน
- มีระบบการทำฐานข้อมูลภาพพนักงาน Real-Time บันทึกภาพของพนักงานแทนการรวบรวมภาพมาอัพโหลด
- มีระบบการแจ้งเตือนการเข้าทำงานผ่าน Line
- มีระบบการสรุป และแจ้งผู้ขาดงานแบบอัตโนมัติ
-มีรายงานการเข้าทำงานประจำวัน

© Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited

Created with Mobirise web page creator