POS Mini Touch ร้านกาแฟ

ระบบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายด้วยเครื่องระบบ Touch screen สามารถเลือกรายการสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย

Mobirise
อุปกรณ์ครบชุด Food and Beverage
Software Code License

- conputer pos mini touch screen
- Printer thermal
- Cashdrawer
- ติดตั้ง อบรบ เก็บเงินหน้างานจริง
- Set menu/Table zone ฟรี
- มีระบบ Material
- สรุปทุนกำไร ต่อจาน
- เจ้าของธุรกิจบริหารระยะไกลได้ง่ายๆ 

Reference

© Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited

Page was created with Mobirise