ระบบเข้า-ออกหอพักประจำ

เป็นระบบที่ใช้ควบคุมการเข้าออกหอพักนักเรียนกำหนดสิทธิ์การเข้าออกให้กับเจ้าหน้าที่และนักเรียนแต่ละคนนอกจากนี้ระบบยังสามารถจัดทำรายงานได้

Mobirise
คุณสมบัติระบบ

- เช็คชื่อจำนวนนักเรียนขึ้น-ลง หอพักได้
- นักเรียนสามารถทำการบันทึกเพื่อลาล่วงหน้าได้
- นักเรียนสามารถทำการลาไปเรียนพิเศษได้
- ผู้ปกครองที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น ที่สามารถมารับนักเรียนได้
- ระบบส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครอง ที่มีการลงทะเบียนไว้
- รายงานระบบเข้า-ออกหอพัก
- รายงานการใช้งานระบบสแกนเข้า-ออก สำหรับเรียนพิเศษ
- รายงานการใช้งานระบบสแกนขออนุญาตลาล่วงหน้า
- รายงานการใช้งานระบบสแกนเข้า-ออกผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน

© Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited

Built with Mobirise website software