Mobirise

บริษัท มายโฮสท์ จำกัด

          บริษัทมายโฮสท์เริ่มต้นจากร้านคอมพิวเตอร์ แถวถนนนิพัทธิ์สงเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการทำหนังสือ free copy ในปี 1999 ในปีเดียวกันนี้ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่ จึงทำให้กิจการถูกน้ำท่วมจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเสียหาย หลังน้ำลดได้ตั้งร้านคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชื่อว่า สหคลังเทเลคอมในเวลานั้นรับลงโปรแกรม รับซ่อมคอมพิวเตอร์ รับเดินระบบเนตเวิร์ค และงานที่เกี่ยวข้องแทบทุกประการ จนในปีเดียวกันได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญขึ้น โดยได้จัดตั้งชื่อ มายโฮสท์เป็นครั้งแรก และในปี 2004 กิจการจำเป็นต้องก้าวหน้าขึ้นไป จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด มายโฮสท์ ในปี 2009 และในวันที่ 16 มกราคม 2013 ได้เข้าจัดตั้งเป็น บริษัท มายโฮสท์ จำกัด จนทุกวันนี้

          หลักการใช้งานง่ายไม่ต้องใช้ความรู้ และได้แตกความรู้นี้ออกมาเป็น โปรแกรมศูนย์อาหารผ่านบัตรแทนเงินสดเครื่องแรกของประเทศไทย
โดยมีหลักการและคุณสมบัติของ Function ไม่เหมือนกับที่อื่นคือ โปรแกรมและอุปกรณ์ Hardware ในสมัยนั้นได้พัฒนาให้ระบบเชื่อมต่อกัน
ผ่านสายโทรศัพท์เพื่อสร้างเครือข่ายของเครื่อง Master กับเครื่องลูกซึ่งลูกค้ารายแรก ในขณะนั้นเป็นศูนย์อาหารติดแอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ 

          ระบบ Microcontroller ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยี และความต้องการของผู้ใช้จาก 1 ระบบ เป็น 2 ระบบ และมีหลายระบบ
ที่ทำให้ MyHost มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองในยุคนั้น เช่น
     - เครื่องคิดเงิน Quick Q4000
     - เครื่องคิดเงิน Quick Q6000
     - เครื่องคิดเงินร้านอาหาร QuickQ9000
     - เครื่องคิดเงินศูนย์อาหาร Quick V8 ผ่านบัตร RFID


          ในปี 2006 กิจการเริ่มขยายตัวมากขึ้นแบบก้าวกระโดด จึงมีการเปลี่ยนมาเป็น “บริษัท มายโฮสท์ จำกัด” เป็นครั้งแรก และใช้ Slogan เป็น “Myhost Software and Solution House” มีพนักงานโปรแกรมเมอร์ , ทีมการตลาด และเริ่มมองหาช่องทางในการสร้างสาขา และมีการผลิต พัฒนาซอฟแวร์ที่ค่อนข้างเร็วเพราะได้นำ Requirement ของลูกค้าที่ใช้ระบบจริง ส่วนใหญ่มาพัฒนาและเริ่มเปลี่ยนจากระบบ Microcontroller มาเป็นการ Run บน Windows ในปี 2010
โดยได้เริ่มผลิตโปรแกรมร้านอาหารที่มีการสั่งการผ่านเครื่องปาล์มเป็นรายแรกของประเทศไทย และเริ่มพัฒนามาเป็นสั่งอาหารผ่าน iPod
iPhone และ iPad ซึ่งมีหลายบริษัทฯ ที่ได้นำแนวคิดนี้ไปต่อยอดอีกมากมาย ต่อมาได้ขยายกิจการไปสู่สถานการศึกษา เพื่อนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการผลิตระบบศูนย์อาหารผ่านบัตรแทนเงินสด ที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีการเชื่อมต่อผ่าน Network หรือ Internet
และประสบความสำเร็จกับการทำ MOU กับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำระบบเข้าไปติดตั้งบนรถบัสของมหาวิทยาลัย
โดยสามารถเคลื่อนทีไ่ด้โดยไม่ต้องใช้องค์ประกอบของระบบ Network ปัจจุบันนี้หากนับรวมกับการจดทะเบียนร้านค้าจนถึงเป็นบริษัทฯ MyHost
ได้ก่อตั้งมานานเกือบ 20 ปี โดยบริษัทฯ มีหลากหลายซอฟแวร์ และแต่ละซอฟแวร์ได้ทำ MOU ร่วมกับหลาย ๆ หน่วยงานในการพัฒนาซอฟวร์
ร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้อย่างถูกต้องที่สุด ซึ่งบริษัทฯ มีซอฟแวร์ดังต่อไปนี้
     - โปรแกรมร้านอาหาร Smart QRCode (ใหม่ล่าสุดในปี 2020)
     - โปรแกรมร้านอาหาร Food and Beverage Program รองรับการสั่งอาหารผ่าน Window Tablet / iPad
     - โปรแกรมร้านกาแฟ
     - โปรแกรมขายหน้าร้านสำหรับกิจการทุกประเภทที่เน้นจัดการสต๊อกขายหน้าร้าน / คุมพนักงาน
     - โปรแกรมจัดการบริหารโรงแรม / รีสอร์ท / โฮมสเตย์ / โฮสเทล
     - โปรแกรมศูนย์อาหารโรงเรียน / โรงงานทั่วไปผ่านบัตรนักเรียน , บัตรพนักงานแทนเงินสด
     - โปรแกรมสแกนเข้า-ออกนักเรียน , พนักงานบริษัทฯ / โรงงาน
     - โปรแกรมรายงานความประพฤตินักเรียน
     - ระบบ Visitor การสแกนเข้า-ออกของบุคคลภายของโรงเรียน / โรงงาน / ห้างสรรพสินค้า
     - โปรแกรมตํ่วอิเล็กทรอนิกส์สวนน้ำ / สวนสนุก / สวนสัตว์ ผ่านบัตรผ่าน Tag RFID Wrist-Band
     - โปรแกรมร้านทองจิวเวอรี่
     - โปรแกรมเช็คชื่อเข้าห้องเรียนผ่าน Smartphone
     - โปรแกรมห้องสมุด
     - โปรแกรมธุรการการเงิน
     - โปรแกรมสแกนเข้า-ออกห้องละหมาด สำหรับโรงเรียนมุสลิม
     - โปรแกรมออมทรัพย์ฝากถอนเงินของโรงเรียนผ่านบัตรนักเรียน
     - โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน / โรงพยาบาล / กลุ่มสหกรณ์หมู่บ้านชุมชน
     - จัดจำหน่าอุปกรณ์ POS / Tablet / RFID Card Reader / RFID Card อื่น ๆ

เราสัญญาว่าจะผลิต และพัฒนาซอฟแวร์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
Mr.Phonchai Jonlamonthon / CEO MyHost 

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

© Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited

Site was designed with Mobirise