ระบบตัดเกรด

โปรแกรมที่จะช่วยให้โรงเรียนคำนวณเกรดได้ รวดเร็ว ลดความผิดพลาด และประหยัดเวลา

Mobirise

ระบบตัดเกรด

เป็นระบบสำหรับโรงเรียน , วิทยาลัย และ ติวเตอร์ สามารถตัดเกรดได้รวดเร็ว ลดความผิดพลาด
นอกจากนั้นยังสามารถเป็นระบบเช็คชื่อนักเรียนได้

Mobirise
ระบบตัดเกรด  

คุณสมบัติ
- การสแกน Qr Code เช็คชื่อนักเรียนเข้าเรียน
- การดูตารางสอน
- การตั้งค่าการหักคะแนนไม่เข้าเรียน
- เกณฑ์ตัดเกรด กำหนดคะแนนการตัดเกรด
- การขอลาสอน
- การปิดคอร์ส / การตัดเกกรด
- การสร้างใบงานและการให้คะแนน

คุณสมบัติทางด้านแอดมิน
- ตั้งค่าปีการศึกษาและเทอมการศึกษา พร้อมการแก้ไข
- ตั้งค่าหมวดหมู่วิชา พร้อมการแก้ไข
- เพิ่มข้อมูลวิชาเรียน พร้อมการแก้ไข
- เพิ่มข้อมูลคุณครู พร้อมการแก้ไข
- เพิ่มข้อมูลชั้นเรียน พร้อมการแก้ไข
- การนำเข้าข้อมูลนักเรียน พร้อมการแก้ไข
- เพิ่มข้อมูลตึกเรียน / ห้องเรียน พร้อมการแก้ไข
- เพิ่มข้อมูลชุดเวลาตารางสอน พร้อมการแก้ไข
- การสร้างตารางสอน พร้อมการแก้ไข
- การตั้งค่าโลโก้ / ชื่อโรงเรียน / ภาพพื้นหลัง / Line Token
- การตั้งค่าการหักเงินหากคุณครูมาสาย
- การเพิ่มข้อมูลผู้ดูแลระบบ พร้อมการแก้ไข
- การอนุมัติการลา
- การดูรายงานการสอนของครู แบบสถิติ
- การดูรายงานการเข้าเรียนของนักเรียน แบบสถิติ ทั้งโรงเรียนและรายชั้นเรียน
- รายงานคะแนนความประพฤติ
- ตรวจสอบการส่งเกรดรายวิชาของคุณครู

© Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited

Mobirise site maker - Click for more